Att flytta till hus – praktiska saker att tänka på 

En flytt från lägenhet till hus är ett stort projekt. Kanske är det den första bostaden du någon har ägt vilket innebär ett helt annat typ av ansvar, men samtidigt en helt ny typ av frihet. Några saker som är viktiga att komma ihåg är att teckna en villaförsäkring och göra flyttanmälan och adressändring.  

Teckna en villaförsäkring 

Om du ska flytta från en lägenhet till ett hus har du säkerligen en försäkring för lägenheten du för nuvarande bor i. Det är dock viktigt att du uppgraderar din försäkring när du flyttar till en villa. Olika typer av försäkringar kan täcka olika saker och det är viktigt att du har en passande försäkring för den typ av bostad du bor i. Vissa försäkringsbolag erbjuder kombinerade villaförsäkringar. Se därför noga över vad för slags försäkring du och din villa behöver för att få ett Flytta isär eller flytta ihop - Flyttföretag i din stadfullvärdigt skydd. Du kan alltid höja din försäkring medan en sänkning kan vara lite klurigare. Ofta binder du upp dig på ett år eller så, vilket innebär att en villaförsäkring kan vara svår att justera nedåt efter du väl valt en. Börja därför hellre med en mindre täckande försäkring för att sedan uppgradera den, istället för att vänta med att teckna en villaförsäkring. Vissa försäkringsbolag kan dessutom erbjuda vissa rabatter om du väljer att teckna flera försäkringar från samma företag. Jämför olika försäkringar och passa på att samla dina försäkringar om det är möjligt för att eventuellt spara lite pengar. 

Gör en flyttanmälan, adressändring och beställ eftersändning av din post 

I god tid innan du ska flytta bör du anmäla flytten till Skatteverket. Tänk på att anmäla flytten för dig och för dina eventuella familjemedlemmar. Genom att anmäla flytten ändras din och din familjs folkbokföringsadress. Gör denna anmälan åtminstone en vecka innan du ska flytta för att din adress ska vara korrekt från den dagen du flyttar in i din nya villa. Det är viktigt att anmäla till Skatteverket eftersom de sprider vidare informationen gällande din flytt till berörda myndigheter och företag. Kom ihåg att även göra en adressändring, vilket inte är samma sak som en anmälan till Skatteverket. Ta hjälp av Svensk Adressändring och beställ samtidigt eftersändning av din post. På så sätt slipper du riskera att någon post kommer bort i flyttprocessen och all flytt inom en tid framöver eftersänds till dig och landar i din brevlåda. Du betalar en avgift för att få hjälp med eftersändning och det gäller endast för en begränsad period. Efter denna period är över slutar eftersändningen att gälla. Därmed får du en tid på dig att göra de sista anmälningarna och justeringarna för att alla viktiga företag och personer ska informeras om ditt adressbyte.