Elteknik – Komplett bokpaket för elinstallation

Bokserien ”Elinstallation Yrkesmannaskap” är en komplett serie för dig som ska utbilda dig till elektriker. Här finns allt från hur arbetet bör planeras till säkerhet och service. Serien är uppbyggd av två böcker och tillgång till övningar via webben. Paketet kan köpas på Bokus.se – där även enskilda delar kan köpas.

Yrkesmannaskap – Webb

Önskas övningar och tester ska Yrkesmannaskap Webb användas. Här finns interaktiva uppgifter, lektioner och information. Det kan därmed delvis liknas med hur många idag tar B-körkort. Många lär sig lättare genom att läsa, lyssna och se istället för att enbart läsa i böcker.

Utöver övningar finns här även praktiska moment som eleverna ska utföra, dokumentera och reflektera över under utbildningen. Namnet är Webb 360 och syftar då på att utbildningen tar upp att jobba som elektriker från alla håll. Man tar ett ”helhetsgrepp” över den utbildning som sker.

De arbetsmoment som utförs under praktikperiod eller på annan plats dokumenteras av lärare då detta inte kan kontrolleras av programmet.

Inom detta material finns även lärarunderlag som kan användas för att på ett pedagogiskt sätt lära ut rätt kunskap.

Yrkesmannaskap – Fakta

Den faktabok som ingår i serien har fokus på de installationskunskaper som en elektriker behöver ha. Framförallt är det arbetsmiljön som är viktig. Vill man hellre läsa den online kan denna variant av boken användas.

Faktaboken är uppbyggd i delar, olika arbetscykler. Det gör att det blir lättare för lärarna att avgöra var eleverna ska studera vidare.

Yrkesmannaskap – Montör

Montörsboken visar på teori och praktiska exempel kring montering. I beskrivning av boken anges att montörsboken både vänder sig till elever samt de som är yrkesverksamma elektriker. Här har man samlat den fakta som tidigare var tvungen att letas efter via flera olika källor. En smidig sammanställning som är lätt att ha med var än man jobbar.

Ett tydligt praktiskt exempel som nämns är byggandet av Vetlanda industrihotell. Exempel finns med i boken och på medföljande CD-skiva visas bilder och interaktiva modeller.

Ljusplanering/Belysning – Fakta

Att jobba som elektriker innebär inte bara att man genomför installationer utan även att man ska kunna räkna ut och planera utifrån behov. När det kommer till ljusplanering spelar både ljuskälla, styrka och placering i rummet tydligt in hur ljuset kommer att upplevas. Här får man även ta i beaktning vilka som ska befinna sig i rummet. Finns det individer som har synproblem?

I boken Ljusbelysning och Belysningsteknik presenteras därmed flera olika faktorer som man behöver tänka på inför att belysning monteras. Detta med allt från hur ljus uppfattas till dess olika funktion.

Ljusplanering/Belysning – Övning

Detta är övningsboken som är kopplad till faktaboken ovan. Träna praktiskt på olika scenarier när ljuskällor och belysning ligger i fokus. Boken kan användas separat för att testa en persons kunskaper inom området. Det är däremot vanligare att böckerna köps tillsammans.

Provläs på Bokus

Intresserad av bokserien? Flera av böckerna går att provläsa på Bokus.se. Gå in på den bok du är intresserad av och klicka på ”Provläs” under bilden till vänster om texten om boken.