Sedumtak – När miljön får bestämma

Gröna tak är en kategori som får allt mer uppmärksamhet. Detta både utifrån att många söker alternativ till de klassiska taken och att miljöaspekten blivit allt viktigare. Det som karaktäriserar de gröna taken är att det på taken växer olika slags växter. Det är dessa som tillsammans skapar takbeläggningen. Ett vanligt alternativ är sedum.

Sedumtak förknippades länge främst med småstugor i inlandet. Men med ny teknik och efterfrågan på miljömedvetna alternativ har sedumtak även blivit tak som takläggare kan använda inne i citymiljön.

Sedum innebär att växtligheten inte har rötter som går djupt. Växterna trivs alltså även om det inte är ett tjockt lager med jord och växtligheter. Dessa växter väljs även utifrån att de klarar av stark sol, kraftigt regn och olika väderlekar.

Ekologiska alternativet

En fördel med sedum är att det är betydligt mer ekologiskt än andra takalternativ hos en takläggare stockholm län. Det växer fram utan att man behöver använda fossila material. Dessutom binder växterna föroreningar. Ytterligare en miljöaspekt är att taket blir mer isolerande än många andra tak. Därmed hålls temperaturen lättare i hemmet vilket gör att det går åt mindre energi att värma upp dem.

Lägga sedumtak

Först läggs en takpapp som är godkänd som underlag för just gröna tak. Därefter sätts en fot upp som begränsar växtlighetens spridning varpå det gröna taket appliceras.

I likhet med andra tak är det viktig att montering sker på ett korrekt sätt. Detta för att inte fukt ska ta sig in i byggnaden samt att växtligheterna kan frodas. Man kan montera på egen hand men då både reglar, papp och sedumtaket ska monteras korrekt är det vanligt att en takläggare genomför jobbet.

Utbudet av takläggare som hanterar gröna tak är däremot betydligt färre än de som kan montera tegel- eller plåttak. Orsaken är att de flesta tak fortfarande är papp, tegel eller plåt. Men med ett större intresse för dessa miljömässiga alternativ kan även fler takläggare utbilda sig inom detta område och möta kundernas behov.

Passar inte alltid

Sedumtak passar i många tillfällen – men inte alla. Exempelvis spelar vinkeln på taket in. Det kan exempelvis krävas en matta som för bort vatten om vinkeln är för liten. Är det kraftig vinkel kan det vara svårt att få det gröna taket att hållas på plats.

Är du intresserad av gröna tak? Kontakta närmaste takläggare som kan förklara fördelarna och nackdelarna med dessa tak. De kan även avgöra om sedum är ett alternativ eller om exempelvis plåttak är bättre alternativ.